vineri, 14 iunie 2013

TABELE PREMII SCRIERE CREATIVĂ CLASA A III-A

CLASA A III-A


Numele şi prenumele/Şcoala
Premiul obţinut
BOHOLŢEANU RADU, ŞC. „G. CĂLINESCU”
I
VASAIU MARIA, ŞC. „G. CĂLINESCU”
I
BÎLICI ALEXANDRU, REPUBLICA MOLDOVA
I
TUDOR OCTAVIAN, FÂNTÂNELE, PRAHOVA
I
SLADARU ALEXANDRU, ŞC. „SPIRU HARET”, BACĂU
I
PRISACARU GEORGIANA, ŞC. „SPIRU HARET”, BACĂU
I
PURCARU DANIELA, ŞC. „D. GHICA”
I
MIHAI VLAD, ŞC. „D. GHICA”
I
ASTANEI ALEXANDRA, ŞCOALA LESPEZI
I
ARHIP ANA, ŞC. „G. CĂLINESCU”
I
BUSUIOC ANDREI, ŞC. „G. CĂLINESCU”
I
ZARĂ COSMIN, ŞC. „G. CĂLINESCU”
II
MIHAI ANDREEA, CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
II
NEDELCU NURIA, ŞC. „CIPRIAN PORUMBESCU”
II
BIBIRE RAREŞ, ŞC. „SPIRU HARET”, BACĂU
II
MARDARE IOANA , ŞC. „SPIRU HARET”, BACĂU
II
ARDELEANU MINA-SORINA, ŞC. „C. PLATON”
II
CĂLINESCU BRIANA, ŞC. „C. PLATON”
II
TOTU MANUEL, ŞCOALA LESPEZI
II
CATANĂ RICARDO, ŞCOALA LESPEZI
II
BEJENARU ANDRADA, ŞC. „G. CĂLINESCU”
II
MITROIU IRIS, ŞC. „G. CĂLINESCU”
II
ASPĂTĂRIŢEI ŞTEFAN, ŞC. „G. CĂLINESCU”
III
LUCA ALEXANDRU, CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
III
OPREA IONUŢ, FÂNTÂNELE, PRAHOVA
III
BOBOC ANAMARIA, ŞC. „SPIRU HARET”, BACĂU
III
ZAHARIA BOGDAN, ŞC. „C. PLATON”
III
SANDU ANDREI EUSEBIU, ŞC. „G. CĂLINESCU”
III
TĂNASE BOGDAN, ŞC. „G. CĂLINESCU”
III
ANGLEŞ VALENTINA, ŞC. „CIPRIAN PORUMBESCU”
M
BARBU TEODOR, ŞC. „CIPRIAN PORUMBESCU”
M

Niciun comentariu: